Training

Training

Naast de opvang van kinderen in ons gezinshuis, geeft Inge trainingen. In deze trainingen help ik jou als professional of als betrokkene met kennis en praktische handvatten rondom verschillende onderwerpen. Ik geef trainingen met als thema’s gehechtheid, verlies en rouw bij uithuisplaatsing, zorgen en lesgeven aan getraumatiseerde kinderen en verlies en rouw bij kinderen en jongeren. Daarnaast kun je mij ook inhuren voor een gastles, lezing of training over een combinatie van deze onderwerpen.

Gehechtheid

De relatie tussen een medewerker en cliënt, tussen pleegouders en kinderen of tussen een leerkracht en kinderen kan beïnvloed worden door gehechtheid. Tijdens deze training verdiepen we ons daarin. Met verschillende theorieën over gehechtheid en gehechtheidsstijlen, praktijkvoorbeelden en oefeningen maken we jou als professional bewust van de invloed die gehechtheid heeft op verschillende relaties en geven we je handvatten hoe je daarmee om kunt gaan. Afhankelijk van de vraagstelling duurt deze training 1 dag.

Verlies en rouw bij uithuisplaatsing

Een uithuisplaatsing brengt voor zowel het kind als voor de ouders verlies, en dus ook rouw, met zich mee. In deze training praten we je aan de hand van theorieën bij over dat specifieke rouwproces. Daarnaast geven we jou als pleegouder, gezinshuisouder, leerkracht of professional in het vak tips. Je leert hoe je een uithuisplaatsing op een goede manier kunt begeleiden, zodat je de veerkracht van het kind aanspreekt en ouders steun aan jou hebben. Afhankelijk van de vraag en de verdieping duurt deze training 1,5 tot 4 uur.

Verlies en rouw bij kinderen en jongeren

Kinderen verwerken het verlies van een dierbaar persoon op hun eigen manier. Hoe jong ze ook zijn, ze zijn verdrietig en rouwen. Daarbij hebben ze troost en ondersteuning nodig vanuit hun omgeving. Maar dat is niet altijd makkelijk, want jij als volwassene, maar ook de omgeving om jullie heen, rouwt misschien ook wel. In deze training geef ik jou als ouder, professional of betrokkene inzicht in het rouwproces van kinderen en jongeren. Daarnaast reik ik je ook handvatten aan om met rouwende kinderen en jongeren in gesprek te gaan over het verlies dat zij hebben meegemaakt. Deze training duurt 2 tot 4 uur.

Zorgen voor en lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Een trauma kan van invloed zijn op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Daarom laten we tijdens deze training professionals in het onderwijs en de jeugdzorg zien wat de invloed van trauma kan zijn op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. De training zorgt ervoor dat jij het kind beter begrijpt en geeft jou handvatten om daar mee om te gaan. Zo help je het kind zich optimaal ontwikkelen. Afhankelijk van de vraag, duurt deze training twee keer een halve dag.