Samenwerking

Samenwerking

De gezinshuiskinderen die wij opvangen, willen we zo goed mogelijk begeleiden en behandelen. Daarom werken wij samen met verschillende mensen en instanties. Op deze manier bieden we de beste zorg, begeleiding en behandeling, maar houden we ook onszelf scherp. 

de Driestroom

Driestroom

Driestroom is de overkoepelende organisatie voor gezinshuizen en heeft meer dan honderd Driestroomhuizen door heel Nederland. Gezinshuis Puur is er daar één van. Als gezinshuisouders zijn wij ons ervan bewust dat we een kwetsbaar beroep hebben. Dankzij het meedenken en de feedback van Driestroom op onze manier van werken, kunnen we onze begeleiding en behandeling blijven verbeteren.

’s Heerenloo

Betrokken instanties

’s Heeren Loo: de instantie waar wij onze gedragsdeskundigen en behandeling (diverse therapieën) vandaan halen, het Centrum voor Jeugd en Gezin van diverse gemeenten, de huisarts en praktijkondersteuner, de William Schrikker Groep, Jeugdbescherming, Isala Zwolle, GGZ, Kinderpraktijk Meppel, Kien en Kundig, Jongerenuniek en de gemeente Staphorst. Allemaal instanties waar wij mee samenwerken om gezinshuiskinderen de beste zorg, een veilig thuis en een mooie toekomst te bieden.

Personeel

Samen met een behandelcoördinator, vrijwilligers en aanvullende hulp die wij kunnen inschakelen wanneer dat nodig is, vormen wij het team van begeleiding en behandeling voor gezinshuiskinderen. De behandelcoördinator helpt ons met de coaching en begeleiding van de kinderen, zodat wij de beste zorg blijven bieden. De vrijwilligers die ons helpen, doen dat door tijdelijke opvang te verlenen of andere ondersteunende diensten. Hebben we daarnaast nog andere hulp nodig, bijvoorbeeld van een therapeut? Dan kunnen we die hulp ook inschakelen.