Methodiek

Methodiek

Missie & visie

Een gezinshuis waarin het leven van alle dag centraal staat. Vanuit een veilige basis en een vertrouwde omgeving geven wij de kinderen die bij ons wonen de ruimte om zich in alle rust te ontwikkelen. Met structuur, duidelijkheid en aanvullende therapieën leren zij dat ze in het dagelijks leven zelf keuzes kunnen én mogen maken en dat hun mening van belang is.

Als gezinshuisouders vinden wij het belangrijk om samen te werken met de ouders en familieleden van het kind. Maar om een veilige basis te creëren, werken we ook samen met de school en kerk in ons dorp, de sport- en muziekvereniging en ons sociale en professionele netwerk. Door alle mensen in de directe omgeving van het kind te betrekken, hopen wij dat de kinderen op lange termijn zelfstandig relaties aangaan en onderhouden.

Kernwaarden

Binnen Gezinshuis Puur bieden wij kinderen een veilige plek waar zij kunnen opgroeien en zichzelf kunnen ontwikkelen. Onze kernwaarden helpen ons daarbij. Zij vormen de basis voor alles wat wij doen:

  1. Veilig en vertrouwde omgeving
    Wij streven ernaar kinderen zo normaal mogelijk te laten opgroeien. Dat doen wij met een vertrouwde omgeving: twee vaste gezinshuisouders en een kring van vertrouwde en bekende mensen.
  2. Verbinding
    Wij zoeken continu naar verbinding om het beste uit de kinderen naar boven te halen. Verbinding met elkaar, families, vrienden, omgeving en andere personen die belangrijk zijn voor het kind.
  3. Ontwikkelingsgericht
    Wij gaan voor optimale ontwikkeling en groei. Of het nou gaat om sport, spel of muziek. Wij dagen de kinderen uit om zich op allerlei vlakken te ontwikkelen.

Pedagogisch behandelklimaat

Gerichte behandeling, structuur en (leef)regels en onderlinge interactie. Binnen het gezinshuis heeft elk kind of jongere een eigen zorgplan. Wanneer een gezinshuiskind bij ons komt wonen, stellen we samen met de gedragsdeskundige een hulpverleningsplan op. 

Met de juiste begeleiding en behandeling helpen wij vervolgens de kinderen om deze doelen te halen. Dat doen we in samenwerking met therapeuten en specialisten. De huiselijke omgeving en gezinssituatie dragen daarna nog extra bij aan de behandeling.

Met erkende methodieken en interventies vanuit een systeemtheoretische benadering begeleiden wij onze gezinshuiskinderen. Daarbij werken we competentie- en oplossingsgericht met verschillende methodieken. Op basis van wat het kind (en zijn omgeving) nodig heeft, kijken we welke methodiek daar het best past. Of dat nou is met de Triple P-methode, de Sherborne-therapie of het Ouder Kind Interactie Bewegingsspel. Op basis van onze kennis en ervaring kijken wij wat het best bij het kind past.