Gezinshuis Puur

Puur vanuit het hart

Bij Gezinshuis Puur bieden wij, Marc en Inge, kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet kunnen opgroeien bij hun eigen ouders, een veilig thuis. Met de juiste begeleiding en aandacht zorgen we ervoor dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat doen we puur vanuit ons hart, omdat wij ieder kind een fijne en mooie toekomst gunnen.

de Driestroom
Aangesloten bij
de Driestroom
’s Heerenloo
Aangesloten bij
's Heeren Loo
SKJ
Geregistreerd
bij SKJ
NVRG
Lid van
NVRG
NEN-EN ISO gecertificeerd
NEN-EN-ISO
gecertificeerd

Onze methodiek

Een gezinshuis waarin het leven van alle dag centraal staat. Vanuit een veilige basis en een vertrouwde omgeving geven wij de kinderen die bij ons wonen de ruimte om zich in alle rust te ontwikkelen. Met structuur, duidelijkheid en aanvullende therapieën leren zij dat ze in het dagelijks leven zelf keuzes kunnen én mogen maken en dat hun mening van belang is.

Als gezinshuisouders vinden wij het belangrijk om samen te werken met de ouders en familieleden van het kind. Maar om een veilige basis te creëren, werken we ook samen met de school en kerk in ons dorp, de sport- en muziekvereniging en ons sociale en professionele netwerk. Door alle mensen in de directe omgeving van het kind te betrekken, hopen wij dat de kinderen op lange termijn zelfstandig relaties aangaan en onderhouden.